Logotipo Alokabide

Euskadi.eusen sartu image

INFORMAZIO / SISTEMETAKO TEKNIKARIAREN

2016/02/22 - 2016/03/03
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
ALOKABIDE
Lehiaketa:
INFORMAZIO / SISTEMETAKO TEKNIKARIAREN
Lanpostua:
INFORMAZIO / SISTEMETAKO TEKNIKARIAREN
Plaza-kopurua:
1
Kontratu-mota:
Lan-kontratu finkoa
Eginkizunak eta atazak:
 1. Erakundearen eskari/beharren azterketa egitea, konplexuen edo kritikoen handitzea, irizpideak lortu eta aztertzea, funtzio zehaztasunak eta diseinuzkoak egitea hura ebazteko, aplikazioen gaineko informazio konponbideak programatzea, ale bakarreko eta integrazioko frogak egitea eta erabiltzailearen funtzio probei euskarria ematea.
 2. Dokumentazio funtzional eta teknikoko proposamenak egitea.
 3. Bere eskumenekoak diren eremuetan prozedura eta jarraibide proposamenak egitea.
 4. Zure eremuko prozesu lan-taldeen buru izatea eta horietan parte hartzea, baita hobekuntza proiektuen ardura hartzea eta horietan parte hartzea ere.
 5. Arazoak identifikatzea eta aplikazioen funtzionaltasuna edo errendimendua optimizatu edo hobetzeko aurretikoak eta zuzentzaileak diren ekintzak proposatzea.
 6. Kanpo zerbitzuek ezarritako garapen metodologia jarraitzea bermatzea eta lotutako dokumentazioa egoki osatzea.
 7. Kanpora ateratako lanen kalitatea egiaztatu eta ematea.
 8. Bere konpetentzia eremuan txosten teknikoetako proposamenak egitea.
 9. Jarduerari lotutako jarraibideen eta formatuen erabileraren jarraipena egin eta kontrolatzea.
 10. Gorabehera teknikoei arreta ematea zuzenean konponduz edo maila altuago batera eramanez.
 11. Esleipenen kontratazio, koordinazio eta funtzionamenduaren jarraipenari lotutako izapideetan laguntza lanak egitea.
 12. Bere kudeaketa eremuko jardun blokeei lotuta esleitzen zaizkion lanak egitea.
 13. Bere jarduera eremuan laguntza eta aholkularitza teknikoa ematea.
 14. Oro har, ezarritako helburuak gauzatzeko beharrezkoak diren funtzio guztiak gauzatzea, antzeko jatorria eta prestakuntza dutenak.
Titulazioa:

Informatika, Telekomunikazioetako Ingeniaritza Teknikoa, Informatika + EAZ Diplomatura titulu bikoitza edo baliokidea edo maila altuagokoa diren beste titulazio batzuk informatika, sistemak edo telekomunikazioetako esparruan.

Hizkuntza eskakizuna:

EAEko hizkuntza ofizial biak jakitea, bai ahoz, bai idatziz; euskara maila: B2.

Beste baldintza batzuk:

A) Baldintza orokorrak

 1. Herritartasuna: Europar Batasuneko estaturen bateko herritartasuna izatea; edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzekoa zaion estaturen bateko herritartasuna izatea
 2. Adina: Hamasei urte beteta izatea eta oraindik ez izatea nahitaezko erretiroa hartzeko gehieneko adina.
 3. Titulazioa: eskatzen den gutxieneko titulazioa hauxe izango da: Informatika, Telekomunikazioetako Ingeniaritza Teknikoa, Informatika + EAZ Diplomatura titulu bikoitza edo baliokidea edo maila altuagokoa diren beste titulazio batzuk informatika, sistemak edo telekomunikazioetako esparruan.
 4. Funtzio-gaitasuna: Dagozkien eginkizunak betetzearekin bateraezina den gaixotasunik edo mugapen fisiko edo psikikorik ez izatea.
 5. Gaitzea: Autonomia-erkidegoetako administrazio publikoetako edo organo konstituzionaletako edo estatutu organoetako edozein zerbitzutatik baztertu ez izana diziplina-espediente bitartez, ezta ebazpen judizialaren bitartez, enplegu edo kargu publikoak betetzeko erabateko gaitasungabetzearen edo gaitasungabetze bereziaren egoeran egotea ere. Beste Estatu bateko nazionala izanez gero, ezgaituta ez egotea edo antzeko egoeraren batean ez egotea; halaber, enplegu publikoa lortzea eragozten duen diziplina-zehapenaren edo antzekoren baten eraginpean egon ez izana bere Estatuan, baldintza beretan.

Edozein modutan ere, baldintza orokorrak baztertzaileak dira.

B) Baldintza Espezifikoak

Baztertzaileak:

 1. Analisi edota analisi eta programazio eremuan 3 urteko esperientzia.
 2. ERP kudeaketa integraleko erreminten ezagutza zehatzak: MS Dynamics NAV ,SAP…
 3. EAEko hizkuntza ofizial biak jakitea, bai ahoz, bai idatziz; euskara maila: B2.

Ez baztertzaileak:

 1. Informatika sistema eta erreminten ezagutza zehatzak, hala nola: MS Dynamics NAV , SharePoint, SQL Server, Citrix, Logic, Windows, .net, BI/Power BI, …
 2. Informazio Sistema proiektuak kudeatzeko metodologia.
 3. Gizonen eta emakumeen aukera-berdintasunaren arloko prestakuntza.
 4. Beste hizkuntza batzuk jakitea.
Onartzea
Elektronikoa:

Hautagaiek euren curriculum vitae erregistratu eta bidali beharko dute SR2419-erreferentzia 4.650 – INFORMAZIO – SISTEMETAKO TEKNIKARIAREN eskaintzari erantzunez, CAMPO & OCHANDIANO-en web orriaren bitartez (www.campo-ochandiano.com) BAINO EZ.

Horrez gain, posta elektronikoaren bitartez (alokabide@campo-ochandiano.com) bidali beharko dute honako dokumentazio hau:

 • Eskaera: bertan adieraziko da A) bigarren atal osoa betetzen dela (horren eredu bat CAMPO & OCHANDIANO-en (www.campo-ochandiano.com) web-orrian dago.
 • Adierazpena: bertan adieraziko da bigarren B) ataleko f), g) eta h) letretan eskatzen dena betetzen dela (horren eredu bat CAMPO & OCHANDIANO-en -en(www.campo-ochandiano.com) web-orrian dago).
 • Curriculum Vitae.
 • NANaren edo dokumentu baliokidearen kopia.
 • Eskatzen den gutxieneko titulazioaren kopia.

Eskabideak aurkezteko epea deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasi eta egutegiko 10 egunekoa izango da, hots, 2016eko martxoarena 3an amaituko da.